Dags för stängning av sommarvattnet

Efter en fantastisk september börjar nu temperaturerna krypa nedåt och måndag 17/10 stängs vårt sommarvatten av.
Stort tack till våra ”vattumän” och våra övriga föreningsfunktionärer som ännu ett år skött vår förening, gemensamma vägar, allmänna ytor och sophantering på ett förträffligt sätt!