Rishantering

Bo Helin kommer inte att köra bort något ris i år.

De som har dragit ihop rishögar får ombesörja att rishögarna blir bortkörda.

Eldning förbjuden!

/Styrelsen