Maskingallring på Mjöviksudden

Under närmsta tiden kommer det att genomföras maskingallring av träd och sly på området.