UPPSKJUTET: Sommarvatten på 13/4

Eftersom de kyliga nätterna hänger i, avvaktar vi några dagar med att slå på vattnet tills temperaturen stabiliserats. 

Ett av de säkraste, och kanske mest uppskattade, vårtecknet är när våra ”vattumän” aviserar datum för kranöppning för vårt  sommarvatten.
Lördag 13/4 är det dags och alla stugägare ombeds att se till att kranar i/vid stugorna är stängda innan dess.