Ändrat datum för stängning av sommarvattnet: 12/10

Den gångna veckan sjönk temperaturerna mer än vad som är hälsosamt för systemet. Därför tidigareläggs stängningen av sommarvattnet en vecka till lördag 12/9.
Alla husägare uppmanas att efter att vattnet stängts av, öppna sina huvudkranar inför vintern.

Stort tack även i år till våra föreningsfunktionärer som fortsätter att sköta vår förening, gemensamma vägar, allmänna ytor och sophantering på ett förträffligt sätt!