Föreningens årsmöte 2016…

…äger rum på sedvanligt sätt fredag 29/7 18:00 i Nolby vagnhall.
En mer detaljerad kallelse kommer på hemsida och på områdets anslagstavla.
Det är bra inför mötet om deltagarna förbereder sig genom att särskilt studera ”föreningsnytt”, förslag till nya föreningsstadgar och områdets underhållsplan.
Dokumenten finns att beskåda under Dokument och protokoll.

Föreningsnytt 2016

Årets nyhetsbrev: ”Föreningsnytt” för 2016 har delats ut i alla medlemmars brevlådor på udden. Föreningsnytt innehåller matnyttig information om allt som berör oss alla medlemmar och vårt fina fritidsområde.
Nyhetsbrevet finns också att beskåda här på hemsidan under kategorin: Dokument och protokoll.