Stor brandrisk! Undvik grillning…

Då det nu är oerhört tort i markerna och brandrisken är mycket stor, uppmanas vi alla att undvika grillning och annat som kan skapa eld eller gnistor.
Tänk på att även en grill på egen altan kan skapa stigande gnistor eller flagor som lätt kan antända träd och växtlighet.