Kategoriarkiv: Nordöstra brygg…

Årsmötet för Föreningen Mjövikens småbåtshamn, ställs in

Föreningen Mjövikens småbåtshamn (Nordöstra bryggföreningen) väljer i år att ställa in det årsmöte som brukar genomföras under maj /juni varje år. Anledningen är förstås att inte uppmuntra till sammankomster under de speciella omständigheter som råder.

Styrelsen meddelar att man inte ser anledning till att göra några förändringar inför kommande år vilket alltså innebär att medlemsavgiften kommer att vara oförändrad och styrelsens sammansättning likaså.
Möjligen kan det bli aktuellt att köpa in ett nytt tält men eftersom tillgångarna i kassan är goda, föreslås detta i så fall hanteras i styrelsens löpande verksamhet utan separat årsmötesbeslut.

Bokslut m.m. kommer förstås att göras i vanlig ordning och sedvanlig dokumentation kommer att distribueras till medlemmarna på lämpligt sätt.

För frågor och eventuella synpunkter på hur föreningen hanterar årsmötet detta märkliga år, hänvisas till ordförande Sven Hjelm.

Info om nordöstra…

Nordöstra bryggföreningen (Föreningen Mjövikens småbåtshamn) är en av tre bryggföreningar på området. Föreningens bryggor är belägna på nordöstra delen av Mjöviksudden, längst in i Mjöviken.

Föreningens mötesprotokoll finns att läsa under ”dokument och protokoll”.
Kontakt: Sven Hjelm, Ordförande