Dokument och protokoll

Fritidsstugeföreningens styrdokument, nyhetsbrev, årsmötesprotokoll, styrelseprotokoll och de tre båt-/bryggföreningarnas protokoll presenteras nedan (det saknas dokument som kommer att kompletteras efterhand).
Alla dokument är i PDF-format.

Nyhetsbrev
Föreningsnytt 2018

Styrdokument
Föreningsstadgar (antagna 170728)
Underhållsplan Västra Arnöns fritidsstugeförening 2016 – 2018 V1.0

Årsmötesprotokoll:
Årsmötesprotokoll 190726
Årsmötesprotokoll-180727
Årsmötesprotokoll-170728
Årsredovisning 2016-2017

Årsmötesprotokoll-160729
Årsmötesprotokoll-150731
Årsmötesprotokoll-140725
Årsmötesprotokoll 130726
Årsmötesprotokoll-120727
Årsmötesprotokoll 110729
Årsmötesprotokoll 100730
Årsmötesprotokoll-090731

Styrelseprotokoll:
2020
Styrelseprotokoll Nr1 19-20

2019
Styrelseprotokoll Nr 4 18-19
Styrelseprotokoll Nr 3 18-19
Styrelseprotokoll Nr 2 18-19
Styrelseprotokoll Nr 1 18-19

2018
Styrelseprotokoll 3 2017-18
Styrelseprotokoll 2 2017-18
Styrelseprotokoll 1 2017-18

2017
Styrelseprotokoll-170812
Styrelseprotokoll 170728
Styrelseprotokoll-170606
Styrelseprotokoll-170413

2016:
Styrelseprotokoll-160528
Styrelseprotokoll-160403
2015:
Styrelseprotokoll-151031
Styrelseprotokoll-150815
Styrelseprotokoll-150731
Styrelseprotokoll-150714
Styrelseprotokoll-150530
Styrelseprotokoll 150328
2014:
Styrelseprotokoll 141018
Styrelseprotokoll 140725
Styrelseprotokoll 140510
Styrelseprotokoll 140329
2013:
Styrelseprotokoll 131012
Styrelseprotokoll 130726
Styrelseprotokoll 130427
Styrelseprotokoll 130406
2012:
Styrelseprotokoll 120727
Styrelseprotokoll 120715
Styrelseprotokoll 120506
2011:
Styrelseprotokoll 111015
Styrelseprotokoll 110729
2010:
Styrelseprotokoll 100803
Styrelseprotokoll 100730
Styrelseprotokoll 100612
Styrelseprotokoll 100418
2009:
Styrelseprotokoll 091212
Styrelseprotokoll 091212 

1:a Båt- och bryggföreningen (Nordvästra bryggföreningen)
Protokoll extramöte 2017-08-26
Nolbys 1a Årsmötesprotokoll 170730
Nolbys 1a Årsmötesprotokoll 160731
Nolbys 1a Årsmötesprotokoll 150802
Nolbys 1a Årsmötesprotokoll 140727
Nolbys 1a Årsmötesprotokoll 130728
Nolbys 1a Årsmötesprotokoll 120729
Nolbys 1a Årsmötesprotokoll 100801

Föreningen Mjövikens småbåtshamn (Nordöstra bryggföreningen)
xxx

Mjövikens ideella bryggförening (Sydöstra bryggföreningen)
Årsredovisning 2016
Föreningsstadgar 160724
Årsmötesprotokoll 160830
Årsredovisning 2015

Info om nordöstra…

Nordöstra bryggföreningen (Föreningen Mjövikens småbåtshamn) är en av tre bryggföreningar på området. Föreningens bryggor är belägna på nordöstra delen av Mjöviksudden, längst in i Mjöviken.

Föreningens mötesprotokoll finns att läsa under ”dokument och protokoll”.
Kontakt: Sven Hjelm, Ordförande

Info om Nolbys 1:a…

Nolbys 1:a båt och bryggförening är en av tre bryggföreningar på området. Föreningens bryggor är belägna på ”tummen” på nordvästra delen av området.

Föreningens mötesprotokoll finns att läsa under ”dokument och protokoll”.

Skötselområden

Föreningsstyrelsen har tagit fram en underhållsplan för vårt område vilken går att beskåda under kategorin: Dokument och protokoll

Från säsongen 2012 har vi nya former för skötseln av vårt område. Vi inför fyra så kallade skötselgrupper som tar ansvar för sin del av området. Syftet är att grupperna tillsammans skall bidra till att området fortsätter att vara så fint och välskött som tidigare men att vi blir fler som delar på sysslorna. De fyra områdena (se indelningen nedan) ansvarar för: – Vägskötsel genom att fylla i hålor och ojämnheter med grus – Hålla sopplatserna rena och bevaka att sopsorteringen fungerar – Bevaka om vi använder antalet sopkärl optimalt – Tvätta ur sopkärlen vår/höst innan/efter ”soptömningssäsongen” – Hålla området i allmänhet rent och snyggt Grupperna kommer med fördel överens om gemensamma städdagar
/Styrelsen

Skötselgrupp 1
Skötselgrupp 2
Skötselgrupp 3
Skötselgrupp 4

Länk till Karlstad kommuns hemsida för återvinningscentraler

Föreningens styrelse 2019-20

Styrelse (väljs på 2 år)
Ordförande Håkan Holm Alteblad, tomt 61/547 Vald 2019 (2 år)
Vice ordf. Björn Jennbacken, tomt72/549 Vald 2018 (2 år)
Sekreterare Eva Eng Norbäck, tomt 66/570 Vald 2019 (2 år)
Kassör/Ledamot Magnus Andersson, tomt 58/548 Vald 2019 (2 år)
Ledamot Lars Eriksson, tomt 17/532 Vald 2018 (2 år)
Suppleant Christina Buhlin, tomt 15/517 Vald 2019 (2 år)
Suppelant Stefan Jansson, tomt 37/539 Vald 2018 (2 år)

Revisorer (väljs på 2 år)
Anders Marmon, tomt 2A/508 Vald 2019 (2 år)
Nils-Olof Boström, tomt 48/571 Vald 2018 (2 år)

Valberedning inför årsmöte 2020 (väljs på 1 år)
Sven Hjelm, tomt 40/563 Vald 2019
Conny Claesson, tomt 51/577 Vald 2019

Ansvarig för vatten
Lars Eriksson, tomt 17/532

Ansvarig för väg och vägbom
Roger Norbäck, tomt 66/570

Ansvarig för renhållning
Christina Buhlin, tomt 15/517

Ansvarig för hemsida
Ulf Lidberg, tomt 45/552

Hemsidan byggs om…

Efter en tid av massor av krångel med publiceringsverktyget, görs nu ett nytt försök med en miljö som förhoppningsvis skall fungera bättre. Det kommer att ta ett tag innan sidan är i full drift men den som väntar på något gott…