Kategoriarkiv: Styrelsen

Föreningens styrelse 2019-20

Styrelse (väljs på 2 år)
Ordförande Håkan Holm Alteblad, tomt 61/547 Vald 2019 (2 år)
Vice ordf. Björn Jennbacken, tomt72/549 Vald 2018 (2 år)
Sekreterare Eva Eng Norbäck, tomt 66/570 Vald 2019 (2 år)
Kassör/Ledamot Magnus Andersson, tomt 58/548 Vald 2019 (2 år)
Ledamot Lars Eriksson, tomt 17/532 Vald 2018 (2 år)
Suppleant Christina Buhlin, tomt 15/517 Vald 2019 (2 år)
Suppelant Stefan Jansson, tomt 37/539 Vald 2018 (2 år)

Revisorer (väljs på 2 år)
Anders Marmon, tomt 2A/508 Vald 2019 (2 år)
Nils-Olof Boström, tomt 48/571 Vald 2018 (2 år)

Valberedning inför årsmöte 2020 (väljs på 1 år)
Sven Hjelm, tomt 40/563 Vald 2019
Conny Claesson, tomt 51/577 Vald 2019

Ansvarig för vatten
Lars Eriksson, tomt 17/532

Ansvarig för väg och vägbom
Roger Norbäck, tomt 66/570

Ansvarig för renhållning
Christina Buhlin, tomt 15/517

Ansvarig för hemsida
Ulf Lidberg, tomt 45/552