Kategoriarkiv: Områdesskötsel

Skötselområden

Föreningsstyrelsen har tagit fram en underhållsplan för vårt område vilken går att beskåda under kategorin: Dokument och protokoll

Från säsongen 2012 har vi nya former för skötseln av vårt område. Vi inför fyra så kallade skötselgrupper som tar ansvar för sin del av området. Syftet är att grupperna tillsammans skall bidra till att området fortsätter att vara så fint och välskött som tidigare men att vi blir fler som delar på sysslorna. De fyra områdena (se indelningen nedan) ansvarar för: – Vägskötsel genom att fylla i hålor och ojämnheter med grus – Hålla sopplatserna rena och bevaka att sopsorteringen fungerar – Bevaka om vi använder antalet sopkärl optimalt – Tvätta ur sopkärlen vår/höst innan/efter ”soptömningssäsongen” – Hålla området i allmänhet rent och snyggt Grupperna kommer med fördel överens om gemensamma städdagar
/Styrelsen

Skötselgrupp 1
Skötselgrupp 2
Skötselgrupp 3
Skötselgrupp 4

Länk till Karlstad kommuns hemsida för återvinningscentraler