”Blå spåret”

Vi har ett fint vandringsspår på området som utgår norr om brevlådorna. Spåret, som mäter ca 3,5 km, har fått en delvis ny sträckning i år efter de skogsarbeten som gjorts de senaste åren.